Başkan     Çağatay ÇAKAR    Eczacı
                
2. Başkan   Erbay AYHAN Öğretmen
       
3. Başkan Ahmet BOZGAÇ Muhasebe